Hřbitovní kaple Soča - Slovinsko
Nový klášter pro Karmel sv. Josefa
Rehabilitace Kosořského dvora
Rekonstrukce Lorety – oltář
Nová chórová kaple pro klášter komunity Venio Bílá Hora
Rosetta Palace projekt
Rekonstrukce a dostavba Harrachovského paláce Praha 1
Rekonstrukce pražské Lorety nový vstup a prodejna
Projekt bydlení Stará fabrika Dobříš
Projekt kláštera Lysolaje
Rehabilitace poutního místa Panny Marie na Bílé Hoře
Rekonstrukce pražské Lorety nový oltář
Projekt rekonstrukce zámku Hořín