Ateliér AV 19, s.r.o.

Ateliér AV 19, s.r.o. (dříve Atelier Všehrdova 19, spol.s r.o.) je architektonická kancelář zabývající se od roku 1991 zejména projekty obytných a občanských staveb a interiéry. Jsme schopni kvalifikovaně a svědomitě poskytovat pro naše klienty služby pokrývající širokou oblast od poradenství, projektové přípravy, získání stavebního povolení až po technický dozor nad prováděnými stavbami.

Specializujeme se na rekonstrukce a opravy historických staveb, ale realizujeme i novostavby a úlohy z oblasti interiéru nebo zprostředkování restaurátorských prací a oprav historického nábytku.

Kromě poradenství v oblasti nemovitostí, včetně „feasibility study“ zhotovujeme architektonické studie, projekty pro územní řízení i stavební povolení a projekty prováděcí, včetně vyhotovení položkových nabídkových podkladů pro výběr stavební firmy v nabídkovém řízení.

Jsme připraveni v zastoupení investora vést každodenní technický dozor na stavbě a jednat za něj v jeho pověření se stavební firmou.

Pro klienty zajišťujeme inženýring zahrnující vše od zaměření budov nebo stavebně technických průzkumů staveb až po obstarání všech nezbytných úředních výkonů a jednání s dotčenými organizacemi a dalšími stranami. V případě Vašeho zájmu Vám předvedeme naše dosavadní práce a dle Vašeho zadání Vám zpracujeme odhad cen stavebních nákladů po etapách a navrhneme Vám termíny zpracování jednotlivých projekčních stupňů Vašich projektů. První konzultace je vždy zdarma, včetně obhlídky stavby nebo pozemku na místě a následující diskuse o Vašem projektu ze stavebně – architektonických hledisek.

Žádejte v naší kanceláři kontakty na naše minulé klienty a ověřte si sami naše reference.

Kancelář svými projekty navazuje na plodnou spolupráci svých architektů s architektonickými kancelářemi ve Švýcarsku (prof. Luigi Snozzi) a v Rakousku (Arch. Fritz Matzinger, arch. August Kürmayr) v letech 1989 - 1992.

V kanceláři jsou činní 3 architekti, 1 stavební inženýr a 1 - 2 technici. Kromě toho naše kancelář úspěšně spolupracuje s různými týmy specialistů a techniků - např. kanceláře Křístek, Trčka a spol., statická kancelář s.r.o., Obermeyer Albis - Stavoplan s.r.o., KTS CZ s.r.o., DeArte, s.r.o., Akant Art, v.o.s.