Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
Patrik Eliáš
Dott. Maria Elena Pasquale
Mgr. Eva Giese

Václav Bláha

Jaroslav Boček

Kevin Cloughesy

Isabella Freifrau von Harnier

Jitka Hlavínová

Radmila Iblová

Adrienne Gräfin von Korff-Schmising-Kerssenbrock

Antonín Kinský

Johannes Kinský

Martin Kos

Elisabeth Lobkowicz

Erich Lobkowicz

Jiří Lobkowicz

Johanna Lobkowicz

Johannes Lobkowicz

William Lobkowicz

Jan Mladota ze Solopisk

Václav Poláček

Jiří Suchánek

Karl-Ferdinand Prinz von Thurn und Taxis

Pavel Vopařil

Emil Zoerner

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Royal Collegiate Chapter of St. Peter and Paul at Vyšehrad - Königlichen Stiftskirche Kapitel von St. Peter und Paul in Vyšehrad

Biskupství královehradecké - Diocese Hradec Králové - Bistum Hradec Králové

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství - Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg - Botschaft des Großherzogtums Luxemburg

Indické velvyslanectví - Embassy of India - Indische Botschaft

Rohlovský mlýn, s.r.o.

Ridder, s.r.o.

Gantiner, s.r.o.

MJM, s.r.o.

FMP, s.r.o.

Zámek Bon Repos, s.r.o. / Datart, s.r.o.

Bayerische Vereinsbank

Bouygues Batiment

Bundesrepublik Deutschland

Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská k.s.

Deutscher Schulverein

Duchovní správa u sv. Jana Nepomuckého

EuroTel Praha, s.r.o.

Expandia, a.s.

Chateaux Sapiens, s.r.o.

Land - v. Forstwirtschaft Arco-Zinneberg

Knauf CZ, s.r.o.

Minihotel Praha, s.r.o.

Oberbank AG

Oberbank AG - pobočka Česká Republika

Prague Gastro Centre, s.r.o.

Komunita Venio OSB - The Order of Saint Benedict - Kumunität Venio OSB

Řád mnišek kazatelského řádu OP - Dominikanerinenorden OP - The Dominician Order OP

Provincie kapucínů v ČR - Die Provinz der Tschechischen Kaputziner - Capuchin Province of The Czech Republic

Simat, a.s./ Lammex, s.r.o.

Suverénní řád maltézských rytířů

Šaldova 12, s.r.o.

Úřad městské části Praha 1

Všehrdova 10, družstvo