Řešení nádvoří, vstupních prostor a WC v Lobkovickém paláci – 2006

Autorka interiéru: Ing. arch. MgA. Radmila Iblová