Interiér café v Lobkovickém paláci – 2005

Autorka interiéru: Ing. arch. MgA. Radmila Iblová