Interiéry zámku Trnová – 2005 -2008

Autorka interiéru: Ing. arch. MgA. Radmila Iblová