Rekonstrukce pražské Lorety - Adorační kaple – 2006 - 2007

Spolupráce: Ing. arch. Gabriela Minářová, Ing. arch. Petr Hájek