Rekonstrukce pražské Lorety - Sakristie – 2006 - 2007

Spolupráce: Ing. arch. Gabriela Minářová, Ing. arch. Petr M. Hájek