Interiéry zámku Trnová – 2005 - 2008

Autorka interiéru: Ing. arch. MgA. Radmila Iblová