Vysoký Chlumec restaurování mobiliáře – 2002 - 2004